احساس رو نباید جایی خرج کرد که منطقی پشتش باشه . 

پ ن : برای خرج کردن احساس هم نباید از منطق استفاده کرد .

پ ن : وقتی کسی برایتان بی شعور بود از منطق برایش نگویید . شما هم برایش بی شعور شوید .

پ ن : دنیایِ دیوونه ها از همه قشنگه #چهرازی

منبع : هیدنیای دیونه ها منبع : هیدنیای دیونه ها منبع : هیدنیای دیونه ها منبع : هیدنیای دیونه ها
برچسب ها :